CT TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA Hotline: 0988919475 quangbasanpham.vn
Đăng nhập
  Email
  Mật khẩu
Ghi nhớ tài khoản
Quên mật khẩu
Đăng ký gian hàng miễn phí
Về trang quangbasanpham.vn
Danh mục sản phẩm
Liên kết hữu ích
  
Bảng báo giá
Stt Tên sản phẩm Cập nhật Giá cả Lượt xem
1. Ván ép phủ phim chịu nước thanh lý_Ván ép Đoàn Gia 23/07 230.000    Đồng 16 lượt
2. Ván ép phủ phim chịu nước giá rẻ 16/07 230.000    Đồng 14 lượt
3. Ván ép phủ phim chịu nước giá rẻ (12-15-18mm) 16/07 230.000    Đồng 17 lượt
4. VÁn ép phủ phim chịu nước - Công ty Đoàn Gia 12/07 230.000    Đồng 24 lượt
5. Ván ép phủ phim chịu nước thanh lý 09/07 230.000    Đồng 22 lượt
6. Ván veneer chất lượng cao giá rẻ_Công ty Đoàn Gia 02/07 150.000    Đồng 16 lượt
7. VÁn MDF chống ẩm giá rẻ_Công ty Đoàn Gia 29/06 100.000    Đồng 22 lượt
8. Cốp pha phủ phim_Ván ép phủ phim giá rẻ 28/06 230.000    Đồng 13 lượt
9. Cốp pha phủ phim _ Cốp pha phủ keo đỏ thanh lý 25/06 230.000    Đồng 18 lượt
10. Cốp pha phủ phim _ Cốp pha phủ keo đỏ thanh lý 25/06 230.000    Đồng 19 lượt
11. Ván ép phủ phim 15 mm chịu nước giá rẻ 21/06 230.000    Đồng 21 lượt
12. Cốp pha phủ phim chịu nước 12mm giá rẻ 19/06 230.000    Đồng 18 lượt
13. cốp pha phủ phim chịu nước (12-15-18) giá rẻ 19/06 230.000    Đồng 21 lượt
14. Cốp pha phim chịu nước giá rẻ 12*1220*2440mm 18/06 230.000    Đồng 18 lượt
15. Ván ép cốp pha phủ phim giá rẻ 12-15-18mm 18/06 270.000    Đồng 22 lượt
16. Ván ép cốp pha phủ phim giá rẻ 18/06 270.000    Đồng 15 lượt
17. Gỗ ghép thanh thông, xoan, keo, caosu thanh lý 16/06 300.000    Đồng 19 lượt
18. Ván ép phủ phim chịu nước chất lượng thanh lý 15/06 270.000    Đồng 22 lượt
19. Ván ép phủ phim chịu nước thanh lý 12mm 15/06 270.000    Đồng 15 lượt
20. Ván MDF chống ẩm thanh lý 15/06 300.000    Đồng 16 lượt
21. VÁn MDF chống ẩm giá rẻ 15/06 270.000    Đồng 15 lượt
22. Ván ép phủ phim chịu nước thanh lý chất lượng tốt 14/06 230.000    Đồng 14 lượt
23. Ván dăm phủ melaminel 14/06 270.000    Đồng 14 lượt
24. Ván ép phủ phim chịu nước giá rẻ chất lượng tốt 14/06 270.000    Đồng 14 lượt
25. Ván ép cốp pha phủ phim giá rẻ 12mm chất lượng 13/06 250.000    Đồng 14 lượt
26. Ván ép cốp pha phủ phim giá rẻ 12-15-18mm 12/06 270.000    Đồng 15 lượt
27. Ván ép phủ phim chất lượng 12-15-18mm thanh lý 12/06 270.000    Đồng 9 lượt
28. Ván ép cốp pha phủ phim giá rẻ 12-15-18mm 11/06 230.000    Đồng 22 lượt
29. Cốp pha phủ phim phủ keo melaminel giá rẻ 11/06 230.000    Đồng 24 lượt
30. Ván ép cốp pha phủ phim chịu nước giá rẻ12-15-18mm 11/06 230.000    Đồng 20 lượt
31. Ván ép cốp pha phủ phim giá rẻ 12-15-18mm 07/06 260.000    Đồng 10 lượt
32. Ván ép cốp pha phủ phim giá rẻ 12-15-18mm 06/06 270.000    Đồng 16 lượt
33. Ván ép cốp pha phủ phim giá rẻ 06/06 230.000    Đồng 11 lượt
34. Ván ép phủ phim giá rẻ_Cốp pha phủ phim chịu nước 01/06 230.000    Đồng 12 lượt
35. Ván ép chịu nước thanh lý _ Cốp pha phủ phim 31/05 230.000    Đồng 13 lượt
36. Ván ép phủ phim thanh lý-ván ép chịu nước đa dạng 28/05 280.000    Đồng 20 lượt
37. Ván ép cốp pha phủ phim giá rẻ 25/05 300.000    Đồng 15 lượt