CÔNG TY BÌNH M INH Hotline: 0938261888 quangbasanpham.vn
Đăng nhập
  Email
  Mật khẩu
Ghi nhớ tài khoản
Quên mật khẩu
Đăng ký gian hàng miễn phí
Về trang quangbasanpham.vn
Danh mục sản phẩm
Liên kết hữu ích
  
Bảng báo giá
Stt Tên sản phẩm Cập nhật Giá cả Lượt xem
1. Tủ điều khiển tưới cây hunter, tủ node 100 hunter 01/06 1.000    Đồng 20 lượt
2. Thiết bị nhà kính, cung cấp vật tư nhà kính 30/05 1.000    Đồng 13 lượt
3. hệ thống tưới nhỏ tây ban nha, tưới nhỏ giot 29/05 1.000    Đồng 16 lượt
4. nhà lưới nông nghiệp, nhà lưới trồng rau sạch 25/05 1.000    Đồng 23 lượt
5. hệ thống tưới nhỏ giọt tây ban nha, 24/05 1.000    Đồng 24 lượt
6. Màng nhà kính Israel, màng nhà kính nông nghiệp, 21/05 1.000    Đồng 26 lượt
7. Nhà lưới nông nghiệp, mô hình nhà lưới nông nghiệp 20/05 1.000    Đồng 19 lượt
8. tưới nhỏ giọt Bình Minh, hệ thống tưới nhỏ giọt 18/05 1.000    Đồng 29 lượt
9. Bán màng nhà kính Israel, màng nhà kính tốt nhất, 17/05 1.000    Đồng 25 lượt
10. Màng nhà kính, nhà kính phơi nông sản, nhà kính 20/04 1.000    Đồng 25 lượt
11. hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới nhỏ giọt 18/04 1.000    Đồng 30 lượt
12. Thiết bị nhà kính, màng nhà kính Israel, 17/04 1.000    Đồng 31 lượt
13. thiết bị tưới nhỏ giọt, thiết bi tưới nhỏ giọt 12/04 1.000    Đồng 33 lượt
14. Thiết bị nhà kính, cung cấp vật tư nhà kính, 11/04 1.000    Đồng 30 lượt
15. hệ thống tưới nhỏ giọt 100% khách hàng hài lòng, 10/04 1.000    Đồng 37 lượt
16. Tưới cảnh quan sân vườn, vòi tưới sân vận động 09/04 1.000    Đồng 23 lượt
17. Hệ thống tưới sân vườn, béc phun tưới cỏ, béc phun 09/04 1.000    Đồng 23 lượt
18. Hệ thống tưới, hệ thống tưới thông minh, hệ thống 09/04 1.000    Đồng 34 lượt
19. tưới nhỏ giọt, đầu tưới nhỏ giọt, béc tưới 05/04 1.000    Đồng 27 lượt
20. Vòi tưới sân vườn, vòi phun i25 hunter 03/04 1.000    Đồng 28 lượt
21. Thiết bị nhà kính, cung cấp vật tư nhà kính, 29/03 1.000    Đồng 32 lượt
22. Công ty bán lưới chắn côn trùng, đại lý lưới chắn 27/03 1.000    Đồng 35 lượt
23. tưới nhỏ giọt, mô hình tưới nhỏ giọt, 25/03 1.000    Đồng 31 lượt
24. Màng PE nhà kính, cung cấp vật tư nhà kính, 21/03 1.000    Đồng 33 lượt
25. Thiết bị tưới, thiết bị tưới cây thông minh, 20/03 1.000    Đồng 41 lượt
26. dây pe nhỏ giọt azud tây ban nha, ống mềm tưới nhỏ 15/03 1.000    Đồng 33 lượt
27. Nhà màng, công nghệ nhà màng, thiết kế nhà màng 14/03 1.000    Đồng 37 lượt
28. hệ thống tưới nhỏ giọt tây ban nha, đầu tưới nhỏ 11/03 1.000    Đồng 14 lượt
29. Màng nhà kính Israel bình minh, nhà kính bình minh 09/03 1.000    Đồng 33 lượt
30. hệ thống tưới nhỏ giọt tây ban nha, đầu tưới 08/03 1.000    Đồng 38 lượt
31. Thiết kế nhà màng, thi công và thiết kế nhà màng, 07/03 1.000    Đồng 33 lượt
32. tưới nhỏ giọt hà nội, báo giá ống tưới nhỏ giọt, 04/03 1.000    Đồng 37 lượt
33. tưới nhỏ giọt hà nội, đầu tưới nhỏ giọt, 04/03 1.000    Đồng 24 lượt
34. hiết kế thi công lắp đặt nhà kính 02/03 1.000    Đồng 33 lượt
35. hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới nhỏ giọt 27/02 1.000    Đồng 41 lượt
36. cung cấp vật tư & thiết kế thi công lắp đặt nhà kí 23/02 1.000    Đồng 33 lượt
37. Thiết bị nhà kính, màng nhà kính Israel, 21/02 1.000    Đồng 32 lượt
38. tưới nhỏ giọt giá cực mềm, giá bán hệ thống tưới 20/02 1.000    Đồng 29 lượt
39. hệ thống tưới nhỏ tây ban nha, hệ thống tưới nhỏ 18/02 1.000    Đồng 34 lượt
40. Hệ thống tưới nhỏ giọt, giá bán hệ thống tưới nhỏ 18/02 1.000    Đồng 26 lượt
 1 2