CÔNG TY TNHH TM-DV LÂM GIA PHÚ Hotline: 0906640828 quangbasanpham.vn
Đăng nhập
  Email
  Mật khẩu
Ghi nhớ tài khoản
Quên mật khẩu
Đăng ký gian hàng miễn phí
Về trang quangbasanpham.vn
Danh mục sản phẩm
Liên kết hữu ích
  
Chi tiết sản phẩm
đại lý phân phối dụng cụ vệ sinh vikan
Cập nhật 07-03-2019 (14 giờ 02 phút 07 giây)
IP cập nhật tin ip: 1.52.221.159 ngày 07 tháng 03 năm 2019 lúc 14 giờ 02 phút 07 giây
Khách xem 46
Giá sản phẩm 99.000 Đồng
 MODEL CHUYÊN DÙNG:

Item number: 31663: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Blue 
Item number: 31664: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Red 
Item number: 35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue 
Item number: 35874: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Red 
Item number: 40503: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Blue 
Item number: 31743: Broom, 410 mm, Soft/stiff, Blue 
Item number: 31793: Broom, 410 mm, Soft, Blue 
Item number: 31993: Broom, 610 mm, Soft, Blue 
Item number: 41923: Washing Brush with short Handle, 270 mm, Stiff, Blue 
Item number: 56233: Shovel, 379 x 345 x 90 mm, 1035 mm, Blue 
Item number: 56703: Hand Scoop, 2 Litre(s), Blue 
Item number: 71403: Ultra Hygiene Squeegee, 400 mm, Blue 
Item number: 71503: Ultra Hygiene Squeegee, 500 mm, Blue 
Item number: 71603: Ultra Hygiene Squeegee, 600 mm, Blue 
Item number: 71703: Ultra Hygiene Squeegee, 700 mm, Blue 
Item number: 31043: Lobby Broom, 260 mm, Soft/stiff, Blue 
Item number: 41693: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Blue 
Item number: 56253: Shovel, 327 x 271 x 50 mm, 1040 mm, Blue 
Item number: 56753: Hand Scoop, 1 Litre(s), Blue 
Item number: 56883: Bucket, 6 Litre(s), Blue 
Item number: 56893: Lid f/Bucket 5688, Blue 
Item number: 56863: Bucket,12 Litre(s), Blue 
Item number: 56873: Lid f/Bucket 5686, Blue 
Item number: 56923: Bucket, 20 Litre(s), Blue 
Item number: 56933: Lid f/Bucket 5692 
Item number: 77223: Hygienic Revolving Neck Squeegee w/replacement cassette, 405 mm, Blue 
Item number: 77233: Hygienic Revolving Neck Squeegee w/replacement cassette, 505 mm, Blue 
Item number: 77549: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 600 mm, Black 
Item number: 77253: Hygienic Revolving Neck Squeegee w/replacement cassette, 700 mm, Blue
Item number: 29153: Broom, 330 mm, Stiff, Blue 
Item number: 29203: Broom, 530 mm, Stiff, Blue 
Item number: 35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue 
Item number: 56049: Ergonomic shovel with drain holes, 380 x 340 x 90 mm, 1305 mm, Black 
Item number: 56773: Hand Scoop, 0.5 Litre(s), Blue 
Item number: 77523: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 400 mm, Blue 
Item number: 77533: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 500 mm, Blue 
Item number: 77543: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 600 mm, Blue 
Item number: 77553: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 700 mm, Blue 
Item number: 38853: Round Hand Scrub, Ø110 mm, Stiff, Blue 
Item number: 77623: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 400 mm, Blue
Item number: 77633: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 500 mm, Blue 
Item number: 77643: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 600 mm, Blue 
Item number: 77653: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 700 mm, Blue 
Item number: 44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue 
Item number: 71253: Ultra Hygiene Table Squeegee w/Mini Handle, 245 mm, Blue 
Item number: 41953: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Blue 
Item number: 35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue 
Item number: 525052: Rim Brush, Ø65 mm, 320 mm, Soft, Black 
Item number: 47535: Scrubbing Brush - heat resistant filaments, 150 mm, Stiff, White 
Item number: 38903: Hand Brush L, 200 mm, Stiff, Blue 
Item number: 42873: Dish Brush, 290 mm, Medium, Blue 
Item number: 70333: Pipe Brush with Handle, Ø90 mm, Medium, Blue 
Item number: 41823: Washing Brush w/long Handle, 415 mm, Medium, Blue 
Item number: 30893: Utility Brush, 290 mm, Medium, Blue 
Item number: 708849 Floor Squeegee 400 mm 
Item number: 53763: Tube Brush, Ø20 mm, 500 mm, Medium, Blue 
Item number: 53683 Tube Brush f/flexible handle Ø 40 mm Blue 
Item number: 31793: Broom, 410 mm, Soft, Blue 
Item number: 42885: Brush w/Heat Resistant Filaments, 290 mm, Stiff, White 
Item number: 44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue 
Item number: 311552: Garage Broom, 440 mm, Stiff, Black 
Item number: 35873 Scrubbing Brush, medium 165 mm Blue 
Item number: 45893: Hand Brush, 330 mm, Medium, Blue 
Item number: 64403: Hand Brush S / Nailbrush, 130 mm, Stiff, Blue 
Item number: 35873 Scrubbing Brush, medium 165 mm Blue 
Item number: 45893: Hand Brush, 330 mm, Medium, Blue 
Item number: 45896: Hand Brush, 330 mm, Medium, Yellow 
Item number: 45892: Hand Brush, 330 mm, Medium, Green 
Item number: 41923: Washing Brush with short Handle, 270 mm, Stiff, Blue 
Item number: 30883 Utility Brush 260 mm Medium Blue 
Item number: 30884 Utility Brush 260 mm Medium Red 
Item number: 41693: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Blue 
Item number: 41694: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Red 
Item number: 41929: Washing Brush w/short Handle, 270 mm, Stiff, Black 
Item number: 41953: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Blue 
Item number: 41954: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Red 
Item number: 42873: Dish Brush, 290 mm, Medium, Blue 
Item number: 42874: Dish Brush, 290 mm, Medium, Red 
Item number: 44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue 
Item number: 44014: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Red 
Item number: 35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue 
Item number: 35874: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Red 
Item number: 31664: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Red 
Item number: 29394: Stainless Steel Handle, Ø31 mm, 1510 mm, Red 
Item number: 40503: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Blue 
Item number: 40504: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Red 
Item number: 40553: Hand Scraper w/nylon blade, 105 mm, Blue 
Item number: 40556: Hand Scraper w/nylon blade, 105 mm, Yellow 
Item number: 40613: Hand Scraper, 102 mm, Blue 
Item number: 40616: Hand Scraper, 102 mm, Yellow 
Item number: 40513: Hand Scraper, flexible,165 mm, Blue 
Item number: 40515: Hand Scraper, flexible,165 mm, White 
Item number: 40516: Hand Scraper, flexible,165 mm, Yellow 
Item number: 29113: Scraper w/flexible steelblade, 260 mm, Blue 
Item number: 29125. Table- & Floor Scraper, 270 mm, White 
Item number: 56864: Bucket,12 Litre(s), Red 
Item number: 56874: Lid f/Bucket 5686, Red 
Item number: 53584: Brush Kit f/Softice Machines, Red 
Item number: 5550503: Pastry Brush, 50 mm, Soft, Blue 
Item number: 53619: Drain Cleaning Brush, 275 mm, Stiff, Black
đại lý phân phối dụng cụ vệ sinh vikan
Từ khóa: đồ dùng vệ sinh vikan