CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TRỌNG TÍN Hotline: 0938984234 quangbasanpham.vn
Đăng nhập
  Email
  Mật khẩu
Ghi nhớ tài khoản
Quên mật khẩu
Đăng ký gian hàng miễn phí
Về trang quangbasanpham.vn
Danh mục sản phẩm
Liên kết hữu ích
  
Chi tiết sản phẩm
Chỉnh lưu IGBT SKM100 semikron
Cập nhật 29-12-2020 (10 giờ 34 phút 09 giây)
IP cập nhật tin ip: 14.187.44.200 ngày 29 tháng 12 năm 2020 lúc 10 giờ 34 phút 09 giây
Khách xem 30
Giá sản phẩm 999.000 Đồng
 

Semikron là một nhà sản xuất độc lập với điện bán dẫn thành phần. Công ty được thành lập bởi Tiến sĩ Friedrich Josef Martin tại Nuremberg vào năm 1951.

An Trọng Tín là một trong những nhà cung cấp máy móc thiết bị, phụ tùng công nghiệp, linh kiện, phụ kiện thay thế nhà xưởng, công nghiệp tại VN

Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp tại các nhà sản xuất uy tín hàng đầu thế giới về công nghiệp: USA,Germany, American, Italia, Hàn Quốc, France, India, Japan, Switzerland, Taiwan, Mexico, Pháp, Nga….

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về Chỉnh lưu Semikron

Thông tin liên hệ: Mr.Nhân: 0938 984 234  (ZALO)

Email: nhan@antrongtin.com

 

IGBT SKM100GAL123D 1200  chỉnh lưu Semikron

IGBT SKM100GAL12T4 1200  

IGBT SKM100GB063D 600

IGBT SKM100GB123D 1200

IGBT SKM100GB125DN

IGBT SKM100GB12T4 1200

IGBT SKM100GB12T4G 1200

IGBT SKM100GB12V 1200

IGBT SKM100GB173D 1700

IGBT SKM100GB176D 1700

IGBT SKM100GD063DL 600

IGBT SKM145GAL123D 1200

IGBT SKM145GAL176D 1700

IGBT SKM145GB066D 600

IGBT SKM145GB123D 1200

IGBT SKM145GB176D 1700

IGBT SKM150GAL12T4 1200

IGBT SKM150GAL12V 1200

IGBT SKM150GAR12T4 1200

IGBT SKM150GB123D 1200

IGBT SKM150GB12T4 1200

IGBT SKM150GB12T4G 1200

IGBT SKM150GB12V 1200

IGBT SKM150GB12VG 1200

IGBT SKM150GB173D

IGBT SKM150GM12T4G 1200

IGBT SKM195GAL126D 1200

IGBT SKM195GB066D 600

IGBT SKM195GB126D 1200

IGBT SKM200GAL123D 1200

IGBT SKM200GAL125D 1200

IGBT SKM200GAL126D 1200

IGBT SKM200GAL12E4 1200

IGBT SKM200GAL12T4 1200

IGBT SKM200GAL173D 1700

IGBT SKM200GAL176D 1700

IGBT SKM200GAR125D 1200

IGBT SKM200GAR12E4 1200

IGBT SKM200GAR173D 1700

IGBT SKM200GARL066 T 600.

IGBT SKM200GB063D 600

IGBT SKM200GB123D 1200

IGBT SKM200GB125D 1200

IGBT SKM200GB126D 1200

IGBT SKM200GB12E4 1200

IGBT SKM200GB12T4 1200

IGBT SKM200GB12V 1200

IGBT SKM200GB173D 1700

IGBT SKM200GB176D 1700

IGBT SKM200GM12T4 1200

IGBT SKM22GD123D 1200

IGBT SKM25GAH125D 1200

IGBT SKM25GD125D 1200

IGBT SKM300GA123D 1200

IGBT SKM300GA12E4 1200

IGBT SKM300GA12T4 1200

IGBT SKM300GA12V 1200

IGBT SKM300GAL063D 600

IGBT SKM300GAL123D 1200

IGBT SKM300GAL12E4 1200

IGBT SKM300GAL12T4 1200

IGBT SKM300GAR063D 600

IGBT SKM300GAR12E4 1200

IGBT SKM300GARL066 T 600

IGBT SKM300GB063D 600

IGBT SKM300GB066D 600

IGBT SKM300GB123D 1200

IGBT SKM300GB125D 1200

IGBT SKM300GB126D 1200 Semikron

IGBT SKM300GB12E4 1200

IGBT SKM300GB12T4 1200

IGBT SKM300GB12V 1200

IGBT SKM300GBD12T4 1200

IGBT SKM300GM12T4 1200

IGBT SKM400GA123D 1200

IGBT SKM400GA12E4 1200

IGBT SKM400GA12T4 1200

IGBT SKM400GA12V 1200

IGBT SKM400GA173D 1700

IGBT SKM400GAL125D 1200

IGBT SKM400GAL12E4 1200

IGBT SKM400GAL12T4 1200

IGBT SKM400GAL12V 1200

IGBT SKM400GAL176D 1700

IGBT SKM400GAR12E4 1200

IGBT SKM400GAR12T4 1200

IGBT SKM400GAR12V 1200

IGBT SKM400GAR176D 1700

IGBT SKM400GARL066T 600

IGBT SKM400GB066D 600

IGBT SKM400GB123D 1200

IGBT SKM400GB125D 1200

IGBT SKM400GB126D 1200

IGBT SKM400GB12E4 1200

IGBT SKM400GB12T4 1200

IGBT SKM400GB12V 1200

IGBT SKM400GB176D 1700

IGBT SKM400GM12T4 1200

IGBT SKM40GD123D 1200

IGBT SKM450GB12E4 1200

IGBT SKM500GA123D 1200

IGBT SKM50GAL123D 1200

IGBT SKM50GAL12T4 1200

IGBT SKM50GB063D 600

IGBT SKM50GB123D 1200

IGBT SKM50GB12T4 1200

IGBT SKM50GB12V 1200

IGBT SKM50GD125D 1200

IGBT SKM600GA12E4 1200

IGBT SKM600GA12T4 1200

IGBT SKM600GA12V 1200

IGBT SKM600GA176D 1700

IGBT SKM600GB066D 600

IGBT SKM600GB126D 1200

IGBT SKM75GAL063D 600

IGBT SKM75GAL123D 1200

IGBT SKM75GAR063D 600

IGBT SKM75GB063D 600

IGBT SKM75GB123D 1200

IGBT SKM75GB12T4 1200

IGBT SKM75GB12V 1200

IGBT SKM75GB173D 1700

IGBT SKM75GB176D 1700

IGBT SKM75GD123D 1200

IGBT SKM75GDL123D 1200

IGBT SKM800GA126D 1200

IGBT SKM800GA176D 1700

IGBT SKM900GA12E4 1200

IGBT SEMiX101GD066HDs 600

IGBT SEMiX101GD126HDs 1200

IGBT SEMiX101GD12E4s 1200

IGBT SEMiX101GD12Vs 1200

IGBT SEMiX151GAL12E4s 1200

IGBT SEMiX151GAL12Vs 1200

IGBT SEMiX151GAR12E4s 1200

IGBT SEMiX151GB12E4s 1200

IGBT SEMiX151GB12Vs 1200

IGBT SEMiX151GD066HDs 600

IGBT SEMiX151GD126HDs 1200

IGBT SEMiX151GD12E4s 1200

IGBT SEMiX151GD12Vs 1200

IGBT SEMiX201GD066HDs 600

IGBT SEMiX202GB066HDs 600

IGBT SEMiX202GB12E4s 1200

IGBT SEMiX202GB12Vs 1200

IGBT SEMiX223GB12Vs 1200

IGBT SEMiX223GD12E4c 1200

IGBT SEMiX223GD12Vc 1200

IGBT SEMiX251GD126HDs 1200

IGBT SEMiX252GB126HDs 1200

IGBT SEMiX252GB176HDs 1700

IGBT SEMiX302GAL12E4s 1200

IGBT SEMiX302GAR12E4s 1200

IGBT SEMiX302GB066HDs 600

IGBT SEMiX302GB126HDs 1200

IGBT SEMiX302GB12E4s 1200

IGBT SEMiX302GB12Vs 1200

IGBT SEMiX302GB176HDs 1700

IGBT SEMiX303GB12E4s 1200

IGBT SEMiX303GB12Vs 1200

IGBT SEMiX303GD12E4c 1200

IGBT SEMiX303GD12Vc 1200

IGBT SEMiX353GB126HDs 1200

IGBT SEMiX353GB176HDs 1700

IGBT SEMiX353GD126HDc 1200

IGBT SEMiX353GD176HDc 1700

IGBT SEMiX402GAL066HDs 600

IGBT SEMiX402GAR066HDs 600

IGBT SEMiX402GB066HDs 600

IGBT SEMiX404GB12E4s 1200

IGBT SEMiX404GB12Vs 1200

IGBT SEMiX452GAL126HDs 1200

IGBT SEMiX452GB126HDs 1200

IGBT SEMiX452GB176HDs 1700

IGBT SEMiX453GAL12E4s 1200

IGBT SEMiX453GAR12E4s 1200

IGBT SEMiX453GB12E4s 1200

IGBT SEMiX453GB12Vs 1200

IGBT SEMiX453GB176HDs 1700

IGBT SEMiX453GD12E4c 1200

IGBT SEMiX453GD12Vc 1200

IGBT SEMiX453GD176HDc 1700

IGBT SEMiX503GB126HDs 1200

IGBT SEMiX503GD126HDc 1200

IGBT SEMiX603GAL066HDs 600

IGBT SEMiX603GAR066HDs 600

IGBT SEMiX603GB066HDs 600

IGBT SEMiX603GB12Vs 1200

IGBT SEMiX604GAL12E4s 1200

IGBT SEMiX604GAR12E4s 1200

IGBT SEMiX604GB126HDs 1200

IGBT SEMiX604GB12E4s 1200

IGBT SEMiX604GB12Vs 1200

IGBT SEMiX604GB176HDs 1700

IGBT SEMiX653GAL176HDs 1700

IGBT SEMiX653GAR176HDs 1700

IGBT SEMiX653GB176HDs 1700

IGBT SEMiX653GD176HDc 1700

IGBT SEMiX703GAL126HDs 1200

IGBT SEMiX703GAR126HDs 1200

Chỉnh lưu IGBT SKM100 semikron
Từ khóa: semikron, chỉnh lưu, đi ốt